Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
RODO
Sprawozdania finansowe

Główne dane o MZD


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nazwa firmy: Miejski Zarząd Dróg
Kontakt: Miejski Zarząd Dróg
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała

telefony kontaktowe:
+48 33 472 60 10
fax +48 33 497 96 35
Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania +48 33 472 60 00
Zespół Utrzymania Dróg +48 33 472 60 30
Zespół Uzgadniania Dokumentacji +48 33 472 60 40

Dyrektor: mgr inż. Wojciech Waluś
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych: mgr inż. Andrzej Kostyński
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych: dr Lubomir Zawierucha
Główny Inżynier: mgr inż. Robert Kaczmarek
Główny Księgowy: mgr Jadwiga Zdrowak
Inżynier Ruchu: mgr inż. Marcin Burdziński

 

Wersja do wydruku